spacer

Privacy policy

4358

Spis treści

 1. Informacje ogólne i osoby kontaktowe
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Rodzaj gromadzonych danych osobowych
 4. Cel przetwarzania danych przez CURADEN
 5. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
 6. Wykorzystanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego
 7. Marketing internetowy i usługi analizy internetowej
 8. Wykorzystanie mediów społecznościowych: wtyczki społecznościowe
 9. Korzystanie z witryny przez dzieci
 10. Okres przechowywania
 11. Miejsce przechowywania i międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
 12. Prawo do przeglądania, zmiany i usunięcia danych osobowych
 13. Dane kontaktowe

Wersja z dnia 28 luty 2020

1. Informacje ogólne i osoby kontaktowe

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego firma CURADEN traktuje dane osobowe użytkowników z szacunkiem, w sposób ostrożny i odpowiedzialny. Gromadzimy dane osobowe, aby zaoferować naszym szanownym klientom wyższą jakość usług oraz stale udoskonalać działanie witryn, sklepów internetowych oraz aplikacji CURADEN. CURADEN zawsze przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza Polityka prywatności jasno opisuje, kiedy i dlaczego CURADEN gromadzi dane użytkowników podczas korzystania przez nich z witryn internetowych, sklepów czy aplikacji CURADEN oraz w jaki sposób CURADEN wykorzystuje dane podane przez użytkownika. Wskażemy także odbiorców, którym przekazujemy dane oraz możliwości i prawa ustawowe użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Administratorem danych dla niniejszej witryny internetowej jest Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr [at] curaden.ch

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, złożenia wniosków lub skarg mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych,:

Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr [at] curaden.ch

 

Z uwagi na stały rozwój naszej witryny oraz nowych technologii, wymagane może być skorygowanie, uzupełnienie i/lub zmiana Regulaminu, niniejszej Polityki prywatności czy Regulaminu sklepu internetowego. Ilekroć użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny, odwiedza ją, obowiązującą wersją jest wersja witryny dostępna w tym czasie. Z najnowszą wersją zasad zapoznać można się regularnie odwiedzając niniejszą stronę.

Na bieżąco informujemy użytkowników o istotnych zmianach Polityki prywatności poprzez wyświetlenie komunikatu w naszych witrynach i/lub aplikacjach mobilnych, a także aktualnej wersji Polityki prywatności. W wypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na zmienione zasady Polityki prywatności, należy poinformować nas o sprzeciwie, przesyłając wiadomość e-mail na adres info [at] curaden.ch oraz usunąć profil użytkownika, jeżeli został utworzony, do daty wejścia w życie zmian. Jeżeli profil użytkownika nie zostanie usunięty, będzie nadal wyświetlany na nowych zasadach, nawet po dniu wejścia w życie zmian.

 

W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Polityki prywatności i innych obowiązujących warunków handlowych lub klauzul umownych CURADEN, w zakresie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych nadrzędne będą postanowienia Polityki prywatności.

Poprzez odwiedzanie przez użytkownika witryny CURADEN, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany w Polityce prywatności.

 

2. Ochrona danych osobowych

CURADEN wykorzystuje sieci danych chronione m.in. przez standardowe zapory firewall i systemy haseł, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność wszystkich rejestrowanych danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych użytkownika stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

W witrynach CURADEN stosujemy techniki szyfrowania (szyfrowanie SSL lub TLS) ze względów bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika oraz inne treści poufne. Ikona kłódki oraz treść „https:// w polu adresu przeglądarki wskazują, że witryna jest szyfrowana.

 

3. Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Określenie „dane osobowe” w niniejszej Polityce prywatności oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

"Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każdą formę przetwarzania danych osobowych, taką jak zapisywanie, wykorzystywanie, przechowywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie takich danych.

CURADEN automatycznie rejestruje dane osobowe podczas użytkowania i interakcji z naszymi witrynami, sklepami internetowymi czy aplikacjami. Ponadto dane osobowe przekazywane przez użytkownika są rejestrowane automatycznie lub ręcznie (np. podczas rejestracji i tworzenia profilu użytkownika lub konta klienta). Formularze wprowadzania danych wskazują, które dane są gromadzone.

 

3.1 Dane rejestrowane automatycznie

Kiedy użytkownik korzysta z naszych witryn, sklepów internetowych czy aplikacji, CURADEN rejestruje określone dane osobowe, nawet jeżeli użytkownik nie jest zalogowany i nie podaje informacji w sposób aktywny.

 

Witryny:

Po otworzeniu witryny CURADEN przeglądarka użytkownika przekazuje nam dane. Dane są także przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Rejestrowane są następujące dane:

 

 • które witryny CURADEN są odwiedzane;
 • liczba wizyt, a także data, godzina i czas trwania wizyty;
 • źródło lub odniesienie strony, z której użytkownik przeszedł do witryny;
 • informacje dotyczące sprzętu i przeglądarki (system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki itp.);
 • używany adres IP.

 

Dane są przechowywane w plikach dziennika do celów funkcjonalnych witryny. Co więcej, wykorzystujemy dane do optymalizacji witryny oraz aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.
 

Dane te są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne w odniesieniu do celów, w których zostały zgromadzone. Dane zarejestrowane w celu zaprezentowania witryny są usuwane na koniec każdej sesji. Dane przechowywane w plikach dziennika są zazwyczaj usuwane najpóźniej w terminie jednego miesiąca. Przechowywanie przez dłuższy okres jest możliwe, tylko jeżeli adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zakodowane, tak aby niemożliwa była identyfikacja klienta.

 

Rejestracja danych do transmisji witryny i przechowania danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne dla działania witryny. Dlatego też użytkownik, który chce korzystać z witryny nie posiada prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 

Pliki cookie:

Aby umożliwić zastosowanie różnych funkcji, CURADEN oraz partnerzy CURADEN wykorzystują pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę użytkownika na dysku twardym komputera użytkownika. Większość plików cookie wykorzystywanych przez CURADEN jest usuwana z dysku twardego na koniec każdej sesji przeglądarki (tzw. „pliki cookie sesji”). Inne pliki cookie pozostają w komputerze użytkownika i umożliwiają CURADEN rozpoznanie komputera podczas kolejnej wizyty (tzw. „trwałe pliki cookie”). Określone informacje dotyczące użytkownika, np. informacje na temat przeglądarki i lokalizacji, są gromadzone i przetwarzane. Trwałe pliki cookie są także automatycznie usuwane po upływie okresu wskazanego dla danego pliku cookie. Pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny CURADEN i są wykorzystywane, aby zwiększać atrakcyjność i łatwość użycia witryny CURADEN. Pliki cookie umożliwiają, na przykład, przywitanie użytkownika nazwą użytkownika, ułatwiają wypełnianie formularzy danymi kontaktowymi, zapamiętują preferencje językowe oraz produkty w koszyku. Pliki cookie naszych spółek partnerskich, w szczególności naszych partnerów reklamowych i mediów społecznościowych, mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat preferencji dotyczących produktów i zakupów do różnych działań marketingowych (tzw. „pliki cookie do targetowania”). Te pliki cookie zapewniają także informacje na temat zwyczajów zakupowych odwiedzających, abyśmy mogli zapewnić optymalne doświadczenie dla kupujących. W końcu, pliki cookie są wykorzystywane, kiedy użytkownik „lubi” lub rekomenduje CURADEN lub produkty CURADEN w kontekście sieci mediów społecznościowych.

Większość przeglądarek akceptuje te pliki cookie automatycznie. Przeglądarkę można też skonfigurować w taki sposób, aby blokowała pliki cookie. Więcej informacji zawartych jest w instrukcjach użytkownika lub systemie pomocy przeglądarki.

 

 

Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone, użytkownik może nie być w stanie w pełni skorzystać z wszystkich funkcji witryny.

 

Informacje dotyczące lokalizacji:

W określonych funkcjach witryn, sklepów internetowych i aplikacji CURADEN użytkownik może korzystać z usług dla określonej lokalizacji (np. aplikacji do mycia zębów/ preventionOne). W takim wypadku użytkownik zostanie wcześniej poinformowany, że jego lokalizacja będzie podlegała śledzeniu i przetwarzaniu. Ustalanie lokalizacji może zostać wyłączone w ustawieniach urządzenia.

 

 1. Dane podczas interakcji z CURADEN, przy otwieraniu konta klienta i w realizacji umowy

CURADEN przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika przy rejestracji w CURADEN, np. poprzez rejestrację lub aktywne podanie informacji. Rejestracja jest wymagana, aby przechowywać określone treści i usługi w naszej witrynie oraz zrealizować umowę zawartą z użytkownikiem lub wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy.

 

Źródła informacji:

Większość informacji rejestrowanych przez CURADEN na temat użytkownika to dane osobowe podane dobrowolnie, np. w naszych witrynach, w naszych sklepach internetowych, w aplikacjach mobilnych, w jednostkach lokalnych itp. Inne źródła, z których uzyskujemy dane osobowe obejmują:

 • nasze systemy punktów sprzedaży (tj. określone informacje na temat użytkownika mogą być rejestrowane podczas zakupów w naszych punktach sprzedaży);
 • inne podmioty z Grupy CURADEN oraz
 • strony trzecie (np. instytucje finansowe organy ścigania/organy nadzoru oraz firmy dostarczające bazy danych dostępne komercyjnie itp.).

 

Kontakt:

Użytkownik podaje nam dane osobowe, np. kiedy kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego CURADEN lub pocztą e-mail. Formularze wprowadzania danych wskazują, które dane są gromadzone. Dane osobowe są przetwarzane przez CURADEN wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w innym celu, w którym użytkownik przesłał formularz, a następnie są przechowywane w celu administracji technicznej. Po zakończeniu przetwarzania, zapytanie lub inny formularz kontaktowy zostaną usunięte, chyba że będziemy zobowiązani do zachowania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Konto klienta:

Użytkownik może utworzyć konto klienta (np. w sklepie internetowym lub preventionOne). Dla wygody użytkownika w niektórych witrynach CURADEN może udostępniać metodę „pojedynczego logowania” (zob. pkt 4.1 poniżej). W takich przypadkach, jeżeli użytkownik zarejestrował konto CURADEN, loguje się do wszystkich naszych platform używając tych samych danych logowania (pojedyncze logowanie).

Formularze wprowadzania danych wskazują, które dane są gromadzone. Formularze CURADEN proszą o podstawowe dane osobowe, wskazując które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne. Dane wprowadzone podczas tworzenia konta klienta będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że użytkownik w sposób wyraźny wyrazi zgodę na szerszy zakres wykorzystania.

Przykładowo następujące informacje mogą być wymagane i przetwarzane:

 

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia i wiek;
 • Płeć;
 • Gabinet dentystyczny;
 • Zawód
 • Adres zamieszkania;
 • Zwyczaje zakupowe;
 • Informacje dotyczące siły nabywczej;
 • Preferencje klienta i dotyczące zakupów;
 • Adres dostawy;
 • Adres rozliczeniowy;
 • Informacje dotyczące karty kredytowej i konta;
 • Preferencje językowe;
 • Numer (y) telefonu;
 • Adres (y) e-mail;
 • Numer klienta lub członka;
 • Informacje dotyczące subskrypcji newslettera lub innej formy reklamy;
 • Zgoda na otrzymywanie treści reklamowych;
 • Informacje dotyczące internetowego konta klienta (np. data założenia konta, nazwa użytkownika lub zdjęcie profilowe)

 

Dane dotyczące aktywności klienta

 • Dane dotyczące umowy (w tym data podpisania, rodzaj, treść; strony, okres obowiązywania i wartość umowy, a także roszczenia powstałe na jej podstawie);
 • Informacje dotyczące zakupów (w tym data, miejsce i godzina zakupu; rodzaj, ilość i wartość zakupionych towarów i usług; koszyk; przerwane zakupy w koszyku; metoda płatności; płatnik; historia zakupów);
 • Informacje dotyczące obsługi klienta (np. zwroty produktów, skargi, reklamacje gwarancyjne, informacje dot. dostawy);
 • Dane sesji dotyczące wizyt w naszych witrynach, aplikacjach mobilnych lub ofert w naszych platformach internetowych, portalach multimedialnych czy w sieciach społecznościowych (w tym czas trwania i częstotliwość wizyt, ustawienia językowe i kraju, informacje dotyczące przeglądarek i systemu operacyjnego komputera, adresy IP, wyszukiwane słowa i wyniki wyszukiwania, wystawione oceny);
 • Dane lokalizacyjne podczas korzystania z urządzeń mobilnych.

 

Konto klienta może zostać usunięte w dowolnym czasie przy użyciu funkcji lub przycisku usuwania w koncie klienta lub przez wysłanie wiadomości do administratora danych (zob. pkt 1 powyżej). Po zakończeniu realizacji umowy lub z chwilą usunięcia konta klienta, dane są blokowane i przechowywane przez okres przechowywania wymagany przepisami prawa handlowego i podatkowego, a następnie usuwane na koniec okresu przechowywania, chyba że użytkownik w sposób wyraźny wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegliśmy wykorzystanie danych dozwolone prawem, po uprzednim poinformowaniu użytkownika o takim wykorzystaniu.

 

Udział w loteriach, losowaniu nagród, ankietach itp.:

Aby wziąć udział w loteriach, losowaniu nagród czy ankietach itp., użytkownik może zostać poproszony przez CURADEN o podanie dodatkowych danych osobowych, np. adresu korespondencyjnego, dzięki czemu możliwe będzie wysłanie nagrody. Formularze wprowadzania danych wskazują, które dane są gromadzone i w jakim celu. Dane osobowe gromadzone do loterii, losowania nagród czy ankiet są zazwyczaj usuwane, jak tylko cel działania zostanie osiągnięty.

 

4. Cel przetwarzania danych przez CURADEN

Dane osobowe są wykorzystywane przez CURADEN w celach wskazanych poniżej.

 

4.1 „Pojedyncze logowanie” CURADEN

Dane osobowe podane CURADEN podczas pierwszej rejestracji są wykorzystywane w celach identyfikacji i uwierzytelnienia dla wszystkich naszych usług. Możliwe jest zatem używanie tych samych danych logowania, bez względu na lokalizację czy wykorzystywane urządzenie. Dzięki ogólnemu pojedynczemu logowaniu nasze systemy są w stanie zidentyfikować użytkownika bez względu na jego lokalizację. Oznacza to, że nie jest konieczna ponowna rejestracja, kiedy użytkownik chce skorzystać z nowego serwisu internetowego CURADEN lub podczas pobytu w innym kraju.

 

4.2 Dostawa towarów i usług przez CURADEN

CURADEN wykorzystuje dane osobowe, aby realizować zamówienia i umowy, np. przesyłać potwierdzenia zamówienia i nadania, potwierdzenia dostawy oraz aby realizować dostawy i fakturowanie.

 

Ponadto, informacje użytkownika są wykorzystywane, aby zweryfikować wiek użytkownika i potwierdzić, że osiągnął minimalny wiek ustawowy, co zapewni zgodność z wymogami dotyczącymi minimalnego wieku przewidzianego prawem do dokonywania zakupów w Internecie lub do innych celów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i/lub dystrybucji.

 

Co więcej, dane osobowe mogą być wykorzystywane do organizacji i realizacji zadań obsługi klienta, np. po wypełnieniu przez użytkownika formularza kontaktowego w celu kontaktu z CURADEN.

 

4.3 Udoskonalanie produktów i usług CURADEN

 

CURADEN wykorzystuje dane osobowe do stworzenia profilu, który pomaga nam zrozumieć, jak produkty i usługi CURADEN są wykorzystywane, abyśmy mogli opracowywać bardziej interesujące i odpowiednie produkty i usługi oraz dostosowywać je do potrzeb użytkownika.

 

4.4 Usługi komunikacji i inne zamawiane produkty lub usługi

CURADEN wykorzystuje dane osobowe do sporządzania, zarządzania i dostarczania wiadomości do klientów przekazywanych pocztą lub drogą elektroniczną.

Ponadto, wykorzystujemy informacje użytkownika do przygotowania zamówionych produktów lub usług (np. newsletter przesyłany pocztą e-mail, kampanie reklamowe, loterie, konkursy, udział w wydarzeniach (np. iTOP Events itp.),

 

4.5 Funkcja komentowania

Kiedy użytkownik korzysta z funkcji komentowania, która może być dostępna w określonych witrynach CURADEN, wybrana nazwa użytkownika oraz data i godzina publikacji będą przechowywane i wyświetlane obok komentarza w witrynie. Rejestrujemy i przechowujemy także adres IP użytkownika. Adres IP jest zapisywany w celach śledzenia, na wypadek, gdyby zamieszczony komentarz spowodował naruszenie praw strony trzeciej lub opublikowane zostały treści niezgodne z prawem. Jeżeli strona trzecia zgłosi skargę dotyczącą opublikowanych treści i nasza kontrola potwierdzi, że są one niezgodne z prawem, skontaktujemy się z użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail. CURADEN usuwa komentarze, które strony trzecie zgłaszają jako niezgodne z prawem.

 

Użytkownik może wybrać opcję śledzenia odpowiedzi na swoje komentarze lub dalszych komentarzy. Aby z niej skorzystać, użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający, aby zweryfikować adres e-mail (dwuetapowy proces zapisu [Double Opt-in process]). Możliwość udziału w bieżącym komentowaniu może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje dotyczące rezygnacji zostaną przekazane w e-mailu potwierdzającym lub w witrynie CURADEN.

 

4.6 Aplikacje CURADEN

CURADEN zapewnia szereg aplikacji, które umożliwiają przesyłanie i/lub zapisywanie określonych informacji. Zależnie od aplikacji użytkownik może zostać poproszony o różne dane osobowe (np. imię/nazwisko, wiek, informacje dotyczące opieki dentystycznej (częstotliwość, czas trwania, dane wskaźnika krwawienia itp., lokalizację itp.); formularz wskaże, które informacje są obowiązkowe do realizacji usługi, a które informacje są opcjonalne.

 

4.7 Działania i wydarzenia marketingowe

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz tam, gdzie będzie miało to zastosowanie, CURADEN może przetwarzać dane osobowe użytkownika i dane osobowe stron trzecich do celów wskazanych poniżej, które leżą w naszym (lub, w zależności od przypadku, stron trzecich) prawnie uzasadnionym interesie, m.in.:

 • przesyłanie reklam, newsletterów lub mailingu reklamowego, a także organizowanie i realizacja konkursów i losowań nagród, co obejmuje zawiadamianie i publikację zwycięzców w witrynach CURADEN, portalach multimedialnych lub sieciach społecznościowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie specjalnych wydarzeń, jak imprezy i wydarzenia reklamowe;
 • zapobieganie niechcianym reklamom, dzięki wynikom analizy zachowania klienta, w celu dostosowanego i zindywidualizowanego marketingu bezpośredniego;
 • zindywidualizowana i osobista i/lub anonimowa i powiązana z grupą identyfikacja, klasyfikacja i analiza bieżących i potencjalnych potrzeb i zainteresowań klienta;
 • zindywidualizowana i osobista i/lub anonimowa i powiązana z grupą identyfikacja, klasyfikacja i analiza zachowania i potencjału klienta;
 • analiza statystyczna zachowania klienta w oparciu o zanonimizowane dane klientów.

 

5. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

W zakresie przetwarzania i przechowywania danych CURADEN współpracuje z innymi osobami prawnymi i fizycznymi lub zawiera umowy podwykonawstwa z osobami prawnymi i fizycznymi. Kiedy podmioty te realizują usługi na rzecz CURADEN, zawieramy z nimi pisemne umowy, aby zapewnić, że nie będą mogły wykorzystać danych osobowych w celach innych niż te, które zostały w sposób wyraźny określone lub zgodnie z wymogami prawa. CURADEN przekaże dane stronom trzecim w przypadkach wskazanych poniżej.

 

5.1 Zasady korzystania i bezpieczeństwo

CURADEN przekaże dane użytkownika stronom trzecim:

 • aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo wszystkich klientów CURADEN oraz stron trzecich (np. usługa wsparcia technicznego związana z witryną CURADEN);
 • aby chronić prawa i własność CURADEN oraz klientów CURADEN i stron trzecich;
 • aby egzekwować warunki korzystania z witryn CURADEN, które zostały zaakceptowane przez użytkownika lub inne obowiązujące zasady i przepisy;
 • aby spełnić obowiązki prawne ujawnienia informacji nałożone na CURADEN przepisami prawa lub decyzją w postępowaniu sądowym (nakazy wydane przez sąd lub organ ścigania itp.).

 

5.2 Realizacja zamówienia

Dane użytkownika mogą być przekazywane przez CURADEN:

 

 • Kiedy podmioty wykonują usługi na rzecz CURADEN, np. dostawę przesyłki, obsługę płatności czy zadania obsługi klienta, w zakresie, w jakim przekazanie danych jest konieczne do dostarczenia towaru lub usługi.
 • Transport i dostawa przesyłki mogą być obsługiwane przez firmy doręczające, m. in. Swiss Post, DHL (Deutsche Post AG), DPD (DPD Deutschland GmbH), UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co), itp.
 • W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody w procesie zamawiania, adres e-mail użytkownika może zostać przekazany [firmie doręczającej] przed dostawą produktu, aby można było uzgodnić datę dostawy lub otrzymać powiadomienie o dostawie. W przeciwnym razie nazwa odbiorcy i adres dostawy zostaną przekazane firmie doręczającej do celów dostawy, ale tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktu. W takim przypadku nie będzie można z góry uzgodnić terminu dostawy z firmą doręczającą lub zażądać informacji o statusie dostawy. Użytkownik może cofnąć swoje upoważnienie ze skutkiem na przyszłość, zwracając się do administratora danych (patrz punkt 1 powyżej).
 • W zakresie niezbędnym do obsługi płatności dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane instytucji kredytowej zaangażowanej w obsługę płatności. Dane te zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
 • W przypadku płatności kartą kredytową dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane do rozwiązań płatniczych w ramach obsługi płatności:
 • Saferpay from SIX Payment Services Ltd, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurich;
 • Datatrans Ltd, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zurich.
  • W przypadku dokonywania płatności przez PayPal, dane dotyczące płatności przekazujemy PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal") w trakcie przetwarzania płatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
  • W celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w określaniu wypłacalności naszych klientów oraz zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom w zakresie płatności. W takich przypadkach CURADEN i zaangażowane instytucje finansowe zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji lub sprawdzania ratingów kredytowych przed dokonaniem transakcji płatniczych, w szczególności jeśli CURADEN składa oferty przed dokonaniem płatności (np. dostawa z fakturą). W tym celu można korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji lub przekazywać je agencjom sprawozdawczości kredytowej.

 

Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości do administratora danych lub instytucji finansowych, ale CURADEN lub instytucja finansowa, zależnie od przypadku, zachowa prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności zgodnie z umową.

 

5.3 Analiza i działania marketingowe

CURADEN przekaże dane użytkownika stronom trzecim:

 

 • aby mieć możliwość przesyłania marketingu bezpośredniego za zgodą użytkownika lub zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (zob. pkt 6 poniżej);
 • jeżeli użytkownik nie ograniczył wykorzystania plików cookie podczas otwierania witryny CURADEN, CURADEN wykorzysta narzędzia analityczne i usługi stron trzecich do prowadzenia marketingu internetowego lub analizy internetowej (zob. pkt 7 poniżej);
 • jeżeli użytkownik poprosi CURADEN o przekazanie danych osobowych witrynom lub platformom stron trzecich, np. witrynom sieci społecznościowych. Należy zwrócić uwagę, że po przekazaniu danych osobowych w celach marketingowych do innego podmiotu, dane otrzymane przez ten podmiot podlegają praktykom ochrony danych stosowanym przez ten podmiot (zob. pkt 8 poniżej).

 

6. Wykorzystanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego

6.1 Subskrypcja newsletteru przesyłanego pocztą e-mail

Podając swój adres e-mail użytkownik ma możliwość zapisania się na różne newslettery przesyłane pocztą e-mail (np. na temat produktów, nowości produktowych, wolnych stanowisk itp.) CURADEN, aby otrzymywać regularne informacje na temat ofert lub wolnych stanowisk. Podanie dodatkowych informacji, np. imienia i nazwiska, jest opcjonalne i zostanie wykorzystane, abyśmy mogli spersonalizować treść wiadomości.

 

Newslettery nie będą wysyłane do użytkownika do momentu wpisania adresu e-mail i kliknięcia na link w e-mailu potwierdzającym, który zostanie wysłany (proces Double Opt-In). Klikając na link potwierdzający, użytkownik informuje CURADEN o swoim upoważnieniu do wykorzystywania danych osobowych. Aby posiadać dowód wyrażonej zgody, CURADEN przechowuje adres IP użytkownika oraz datę wyrażenia zgody.

 

Każdy newsletter wysyłany pocztą e-mail zawiera link, który umożliwia usunięcie z listy mailingowej. Alternatywnie można też skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych (patrz pkt 1) Dane osobowe zostaną następnie usunięte, chyba że dalsze wykorzystanie danych jest dozwolone prawem.

 

6.2 Wysyłanie newsletteru pocztą e-mail do istniejących klientów

CURADEN przetwarza dane osobowe użytkownika i innych osób, które mogą pochodzić też ze źródeł dostępnych publicznie, w zakresie dozwolonym i uznanym przez nas za odpowiedni, także w celach reklamowych i marketingowych lub w celu pozyskania klientów, co stanowi nasz (i czasami także stron trzecich) uzasadniony interes odpowiadający celowi.

 

Dlatego CURADEN może zgodnie z prawem przesyłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail regularne oferty dotyczące produktów lub usług z naszego asortymentu, podobnych do już zakupionych pozycji, nawet bez wyraźnej zgody użytkownika, w przypadku podania CURADEN adresu korespondencyjnego podczas zakupu towarów lub usług.

 

Użytkownik posiada prawo, w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, do sprzeciwu wobec wykorzystywania adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail do celów marketingowych wskazanych powyżej. Sprzeciw może zgłosić klikając na link w wiadomości e-mail, aby usunąć swój adres z listy mailingowej, lub wysyłając wiadomość inspektorowi ochrony danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu użytkownika wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do celów marketingowych zostanie bezzwłocznie wstrzymane.

 

6.3 Wysyłanie newsletteru przez MailChimp

Na potrzeby newsletteru przesyłanego pocztą e-mail CURADEN współpracuje z serwisem technicznym „MailChimp” spółki The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), któremu CURADEN przekazuje dane podane nam w chwili zapisywania się na newsletter. Należy zauważyć, że dane będę zazwyczaj przekazywane na serwer MailChimp w USA i tam przechowywane.

 

MailChimp wykorzystuje te informacje do przesyłania i analizy statystycznej newsletteru na zlecenie CURADEN. W celu analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. „web-beacons” lub „piksele śledzące” (jednopikselowe pliki obrazów), które są przechowywane w naszej witrynie. Mówią nam one np. czy użytkownik otworzył wiadomość z newsletterem i które łącza kliknął. Rejestrowane są też informacje techniczne (np. godzina otworzenia, adres IP, rodzaj przeglądarki i system operacyjny). Dane te są gromadzone wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie są powiązane z innymi danymi osobowymi, więc na tej podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane, aby lepiej dostosowywać kolejne newslettery do zainteresowań odbiorców.

 

Ponadto sam serwis MailChimp może wykorzystywać te dane do własnych prawnie uzasadnionych interesów w projektowaniu opartym na potrzebach i optymalizacji usługi do celów badania rynku, aby ustalać np. kraje zamieszkania odbiorców. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszych newsletterów do kontaktowania się z nimi bezpośrednio ani nie przekazuje danych stronom trzecim.

 

Jeżeli użytkownik sprzeciwia się analizie danych do celów statystycznych, musi zrezygnować z otrzymywania newsletteru.

Aby chronić dane w USA, CURADEN oraz MailChimp zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, aby umożliwić przekazywanie danych osobowych użytkowników do MailChimp. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z umową o przetwarzanie danych osobowych pod następującym adresem: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

 

Ponadto MailChimp posiada certyfikat na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, które wymagają od MailChimp przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Polityka prywatności MailChimp dostępna jest pod adresem: mailchimp.com/legal/privacy/

 

7. Marketing internetowy i usługi analizy internetowej

Zanonimizowane dane rejestrowane w plikach cookie podczas otwierania naszej witryny mogą być wykorzystywane do celów analitycznych oraz do optymalizacji naszej witryny w odniesieniu do usług stron trzecich. Tym samym takie strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe na temat użytkowników CURADEN, w ograniczonym zakresie, w jakim mogą przeorganizować je w oparciu np. o swoje własne pliki cookie lub loginy.

 

CURADEN wykorzystuje usługi następujących stron trzecich w zakresie marketingu internetowego i usług analizy internetowej:

 

 

Narzędzia Web Analytics zapewniają statystyki i grafikę, które umożliwiają poznanie wykorzystania witryn i zachowania w sieci naszych użytkowników. W ramach procesu dane na temat wykorzystania witryny są przekazywane na serwer przeznaczony do tego celu. Serwery te mogą być zlokalizowane za granicą, zależnie od dostawcy usług marketingu internetowego lub narzędzi analizy internetowej.

 

7.1 Narzędzia Google

W wypadku wykorzystywania narzędzia Google Analytics do analiz internetowych, rejestrowane dane są przekazywane ze skróconymi adresami IP, co zapobiega identyfikacji poszczególnych urządzeń.

Narzędzie marketingu internetowego DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do zamieszczania reklam, które są dostosowane do użytkownika, aby poprawić skuteczność kampanii lub zapobiegać przesyłaniu użytkownikowi tej samej reklamy kilkukrotnie. Google wykorzystuje numery ID plików cookie do rejestracji, które reklamy zostały zamieszczone w której przeglądarce, aby zapobiec kilkukrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać nr ID plików cookie do rejestracji „konwersji”, co jest powiązane z zapytaniami reklamowymi. Następuje to np. kiedy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie otwiera witrynę reklamodawcy w tej samej przeglądarce i coś w niej kupuje. Według firmy Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia Google, przeglądarka użytkownika automatycznie łączy się bezpośrednio z serwerem Google. CURADEN nie kontroluje zakresu i dalszego wykorzystania danych zgromadzonych przez firmę Google za pomocą tego narzędzia.

Firma Google spełnia wymogi przepisów dotyczących ochrony danych UE i Szwajcarii oraz zgłosiła do Departamentu Handlu USA zgodność z „Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA” oraz „Tarczą Prywatności UE-USA” (informacje na temat Tarczy Prywatności dostępne są pod adresem https://www.privacyshield.gov). Przekazanie tych danych przez Google stronom trzecim zostanie dokonane wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa lub w celu realizacji zamówień.

Jeżeli użytkownik chce zostać wyłączony ze śledzenia przez serwisy analityczne, musi zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować odpowiednie pliki cookie (zob. pkt 3.1: Zmiana ustawień plików cookie w przeglądarce). Reklamowe pliki cookie mogą zostać trwale wyłączone poprzez wybranie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki lub przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która dostępna jest pod adresem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Google dostępnych jest w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

7.2 Analiza internetowa za pomocą Matomo (wcześniej PIWIK)

Oprogramowanie Matomo rejestruje następujące informacje, kiedy otwierane są poszczególne strony naszej witryny:

 

 • dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
 • wywołana witryna
 • witryna, z której użytkownik przeszedł do wywoływanej witryny (Referrer)
 • podwitryny, które zostały wywołane z wywołanej witryny
 • długość wizyty w witrynie
 • częstotliwość wywoływania witryny.

 

W ramach procesu oprogramowanie Matomo działa wyłącznie na serwerach naszych witryn, także dane osobowe użytkownika są przechowywane wyłącznie na nich i nie są udostępniane stronom trzecim. Oprogramowanie jest ustawiane tak, aby maskować dwa bajty każdego adresu IP, zamiast przechowywania pełnego adresu (np. 192.168.xxx.xxx). Skrócony adres IP nie może doprowadzić do wywołującego komputera.

 

Dane, które nie są już potrzebne do celów dokumentacji, są usuwane najpóźniej w terminie jednego miesiąca.

 

Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika i przesyłane z niego do naszej witryny. Tym samym to użytkownik ma pełną kontrolę nad użyciem plików cookie, ponieważ może ustawić przeglądarkę tak, aby blokować lub ograniczać ich przekazywanie (zob. pkt 3.1: Zmiana ustawień plików cookie w przeglądarce). Pliki cookie przechowywane w komputerze można usunąć ręcznie w dowolnej chwili lub ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała je automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej witryny, być może nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny.

 

7.3 Narzędzia Facebook (Facebook Audience, Facebook Pixel)

Facebook Pixel jest narzędziem analitycznym, które mierzy skuteczność reklam Facebooka. Pomaga to reklamodawcom zrozumieć, kto wykonuje jakie działania w witrynie. Jeżeli użytkownik wyrazi wyraźną zgodę, narzędzie może być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika po obejrzeniu reklamy Facebooka lub kliknięciu na nią. Proces ten jest używany do analizy skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku, a tym samym pomaga optymalizować przyszłe kampanie reklamowe.

 

Gromadzone dane są anonimowe dla CURADEN, a tym samym nie mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę Facebook, a więc mogą zostać powiązane z profilem danego użytkownika i mogą zostać wykorzystane przez firmę Facebook do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką ochrony danych firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Użytkownik może zezwolić firmie Facebook oraz jej partnerom na wyświetlanie reklam w serwisie Facebook lub poza nim. Pliki cookie także mogą być przechowywane w komputerze użytkownika do tego celu. Takie przetwarzanie nie jest wykonywane, jeżeli użytkownik nie udzieli na nie wyraźnej zgody.

 

Firma Facebook Inc., posiadająca siedzibę w USA, posiada certyfikat na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, co zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w Szwajcarii oraz w UE.

 

Aby wyłączyć wykorzystanie plików cookie w komputerze, można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zapobiegać dalszemu przechowywaniu plików cookie w komputerze i/lub usunąć wszystkie już zapisane pliki cookie. Jednak w przypadku zablokowania wszystkich plików cookie, użytkownik może nie być w stanie używać określonych funkcji naszej witryny. Można także zablokować wykorzystanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, jak np. Facebook, w poniższej witrynie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 

8. Wykorzystanie mediów społecznościowych: wtyczki społecznościowe

8.1 Procedura „pojedynczego logowania” za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych

CURADEN może zezwalać na użycie danych logowania konta użytkownika sieci społecznościowej (np. Facebooka lub Google+) do logowania i/lub utworzenia konta klienta. Kiedy używane są wtyczki społecznościowe, dane osobowe użytkownika są udostępniane dostawcom sieci społecznościowych.

Kiedy użytkownik otwiera witrynę CURADEN zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z odpowiednimi serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest następnie przesyłana bezpośrednio z sieci społecznościowej do przeglądarki użytkownika i integrowana z przeglądaną stroną. Poprzez integrację wtyczek sieć społecznościowa zostanie poinformowana, że przeglądarka otworzyła daną stronę naszej witryny, nawet jeżeli użytkownik nie posiada profilu w danej sieci społecznościowej lub nie jest do niej aktualnie zalogowany. Informacje te (włącznie z adresem IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do jednego z serwerów sieci społecznościowej, gdzie są przechowywane.

 

8.1.1 Facebook Connect

Jeśli chcesz użyć swojego profilu na Facebooku do zalogowania się w witrynie CURADEN, wtyczka społecznościowa "Facebook Connect" umożliwia korzystanie z procesu pojedynczego logowania. Wtyczka społecznościowa „Facebook Connect” jest obsługiwana przez sieć społecznościową Facebook firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Wtyczki społecznościowe „Facebook Connect” widoczne są jako niebieski przycisk z logo Facebooka oraz oznaczeniem „Zaloguj się przez Facebook” lub „Połącz przez Facebook”.

Można też kliknąć przycisk „Facebook Connect” w naszej witrynie, aby zalogować się lub zarejestrować w naszej witrynie używając danych użytkownika Facebook Connect.

Po kliknięciu przycisku „Facebook Connect” w naszej witrynie, abyśmy otrzymali ogólne informacje z profilu Facebooka użytkownika oraz dane, które użytkownik powszechnie udostępnił wybierając opcję „publiczne” w ustawieniach prywatności w serwisie Facebook, należy najpierw wyrazić wyraźną zgodę na udostępnianie danych Facebookowi, wybierając odpowiednią opcję przed procesem logowania. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

Należy zauważyć, że zgodnie ze zmianami w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu Facebook, jeżeli użytkownik udzieli zgody, zdjęcia profilowe, identyfikatory znajomych oraz lista znajomych mogą także zostać nam udostępnione, jeżeli w ustawieniach prywatności Facebooka te pozycje zostały oznaczone jako „publiczne”. Dane przekazywane przez serwis Facebook zostaną przez nas wykorzystane do stworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi (tytuł, imiona, nazwisko, adres, kraj, adres e-mail, data urodzenia), a następnie przechowywane i przetwarzane, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie tych informacji w serwisie Facebook. I vice versa, za zgodą użytkownika możemy udostępniać dane (np. informacje dotyczące wyszukiwań i zachowań zakupowych) profilowi użytkownika w serwisie Facebooku.

Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości do naszego inspektora ochrony danych osobowych (patrz pkt 1).

Firma Facebook Inc., posiadająca siedzibę w USA, posiada certyfikat na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, co zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w Szwajcarii oraz w UE.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także o powiązanych prawach i opcjonalnych ustawieniach prywatności, dostępnych jest w polityce prywatności Facebooka pod adresem www.facebook.com/policy.php

Jeżeli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zgromadzone w naszej witrynie do profilu w serwisie Facebook, musi wylogować się z serwisu Facebook przed wejściem do naszej witryny. Można też całkowicie zablokować pobieranie wtyczek Facebooka poprzez dodatki do przeglądarki, np. „Adblock Plus” (adblockplus.org/de/).

 

8.1.2  Logowanie przez Google+

Jeśli chcesz zalogować się do witryny CURADEN za pomocą profilu Google+, wtyczka społecznościowa "Google+ Sign-in" umożliwia korzystanie z procesu pojedynczego logowania. Wtyczka społecznościowa "Google+ Sign-In" jest obsługiwana przez sieć społecznościową Google+, firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google+"). Wtyczki społecznościowe "Google+ Sign-In" można rozpoznać po czerwonym przycisku z logo Google+ i etykiecie "Google Sign-In" lub "Log in with Google". Można też kliknąć przycisk „Google+” w naszej witrynie, aby zalogować się lub zarejestrować w naszej witrynie używając danych użytkownika Google+. Po kliknięciu przycisku „Google+” w naszej witrynie, abyśmy otrzymali informacje z profilu Google+, które użytkownik powszechnie udostępnił w ustawieniach prywatności Google+, należy najpierw wyrazić wyraźną zgodę na udostępnianie danych przez Google+, wybierając odpowiednią opcję przed procesem logowania. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

Należy zauważyć, że zgodnie ze zmianami w Polityce prywatności oraz Regulaminie Google+, jeżeli użytkownik udzieli zgody, zdjęcia profilowe, identyfikatory znajomych oraz lista znajomych mogą także zostać nam udostępnione, jeżeli w ustawieniach prywatności Google+ te pozycje zostały oznaczone jako „publiczne”. Dane przekazywane przez Google+ zostaną przez nas wykorzystane do stworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi (tytuł, imiona, nazwisko, adres, kraj, adres e-mail, data urodzenia), a następnie przechowywane i przetwarzane, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie tych informacji w serwisie Google+. I vice versa, za zgodą użytkownika możemy udostępniać dane (np. informacje dotyczące wyszukiwań i zachowań zakupowych) profilowi Google+.

Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym czasie przez przesłanie wiadomości naszemu inspektorowi ochrony danych osobowych (patrz pkt 1).

Firma Google LLC, posiadająca siedzibę w USA, posiada certyfikat na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, co zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w Szwajcarii oraz w UE.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Google+, a także powiązanych prawach i opcjonalnych ustawieniach prywatności, dostępnych jest w polityce prywatności Google+ pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Regulamin korzystania z usług „Google+ Sign-in” dostępny jest pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

 

8.2 Korzystanie z mediów społecznościowych przez „wtyczki społecznościowe”

CURADEN może wykorzystywać w witrynie wtyczki społecznościowe, np. z sieci społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Instagram. Platformy te posiadają własne zasady prywatności, które pozostają poza kontrolą CURADEN.

Aby poprawić ochronę danych w witrynie CURADEN, zintegrowaliśmy dwa różne mechanizmy:

 • Rozwiązanie DoubleClick (Facebook, Google+, Twitter)

Wtyczki społecznościowe są początkowo wyłączane i mogą zostać zintegrowane z witryną poprzez rozwiązanie „2-Klick”. Wyłączone wtyczki, które są wyszarzone, nie są w stanie nawiązać połączenia z serwerami sieci społecznościowych dopóki użytkownik nie wyrazi zgody na udostępnienie danych przez ich dwukrotne kliknięcie. Wtedy przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami platformy społecznościowej. Zawartość danej wtyczki jest następnie przesyłana bezpośrednio z sieci społecznościowej do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Wtyczka udostępni wtedy dane (włącznie z adresem IP użytkownika) sieci społecznościowej. CURADEN nie kontroluje zakresu danych gromadzonych przez sieć społecznościową za pomocą wtyczki. Poprzez integrację wtyczek sieć społecznościowa zostanie poinformowana, że przeglądarka otworzyła daną stronę naszej witryny, nawet jeżeli użytkownik nie posiada profilu w danej sieci społecznościowej lub nie jest do niej aktualnie zalogowany. Zgromadzone informacje (włącznie z adresem IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do jednego z serwerów sieci społecznościowej, gdzie są przechowywane. Kiedy użytkownik wchodzi w interakcje z wtyczkami, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do jednego z serwerów sieci społecznościowej i tam przechowywane. Informacje te zostaną także opublikowane w profilu sieci społecznościowej użytkownika, gdzie wyświetlone zostaną także kontakty użytkownika.

 • Rozwiązanie „Shariff” (LinkedIn, Instagram)

Przyciski sieci społecznościowych LinkedIn i Instagram są integrowane z witryną za pomocą łącza HTML. Integracja ta zapewnia, że po otwarciu strony w naszej witrynie, zawierającej takie przyciski, nie dochodzi jeszcze do połączenia z serwerami sieci społecznościowej. Po kliknięciu na przycisk wyświetlane jest nowe okno przeglądarki i wywoływana jest strona sieci społecznościowej, gdzie można ustawić jej wtyczki (wymagane być może najpierw wprowadzenie danych logowania).

 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnej chwili poprzez ponowne kliknięcie na włączoną wtyczkę, aby ją wyłączyć, lub poprzez wylogowanie z sieci społecznościowej i zamknięcie witryny. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na dane już przekazane sieci społecznościowej.

 

Sieci społecznościowe wskazane poniżej podpisały zasady ramowe Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, co zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w Szwajcarii oraz w UE.

 

 

8.3 Korzystanie z filmów YouTube

CURADEN wykorzystuje funkcję osadzania YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z serwisu YouTube, stanowiącego własność firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Stosowany jest tryb rozszerzonej ochrony danych, który, według serwisu YouTube, nie rozpoczyna przechowywania informacji dotyczących użytkownika dopóki film nie zostanie odtworzony. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonego filmu YouTube, serwis YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji na temat zachowania użytkownika. Według serwisu YouTube, informacje te są wykorzystywane do rejestrowania statystyk filmów, poprawiania łatwości użytkowania oraz zapobiegania nadużyciom. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są przypisywane bezpośrednio do jego konta, gdy kliknie na film. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane były przypisywane do profilu YouTube, musi się wylogować przed kliknięciem na przycisk. Google przechowuje i analizuje dane w formie profilów użytkowników (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych). Analiza jest przeprowadzana w szczególności na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Google, polegających na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, badaniu rynku i/lub projektowaniu witryny w oparciu o potrzeby. Użytkownik posiada prawo do sprzeciwu wobec utworzeniu profilu użytkownika i w takim wypadku musi wykonać to prawo w serwisie YouTube.

Bez względu na odtwarzanie osadzonych filmów, przy każdym otworzeniu witryny nawiązywane jest połączenie z „DoubleClick” sieci Google, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych, będące poza naszą kontrolą.

Firma Google LLC, posiadająca siedzibę w USA, posiada certyfikat na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, co zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w Szwajcarii oraz w UE.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez serwis YouTube dostępnych jest w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

9. Korzystanie z witryny przez dzieci

Zasadniczo nie gromadzimy celowo danych osobowych dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że nieumyślnie zarejestrowaliśmy prywatne dane dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia, podejmujemy kroki, aby jak najszybciej usunąć te informacje, chyba że ich zachowania wymaga od nas obowiązujące prawo.

W wypadku gdy wiemy, że dziecko ukończyło 16 lat, ale jest uznawane za osobę niepełnoletnią według obowiązującego prawa, staramy się uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna dziecka przed wykorzystaniem jego danych osobowych.

 

10. Okres przechowywania

CURADEN zachowuje dane osobowe wyłącznie przez okres wymagany, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem oraz chronić nasze prawa (ustawowy okres przechowywania, np. okresy przechowywania na mocy przepisów prawa handlowego lub podatkowego), lub przez okres niezbędny do celów, do których dane zostały zgromadzone.

W szczególności CURADEN przechowuje dane osobowe zgromadzone od klientów przez okresy wskazane poniżej i usuwa dane po ich upływie, chyba że istnieją ustawowe wymogi przechowywania danych lub powody, aby nie usuwać danych związanych z dokumentacją operacyjną lub jeżeli z góry poinformujemy użytkownika o innych okresach przechowywania.

 

 • Dane zgromadzone w chwili zakupu w sklepie internetowym będą zazwyczaj przechowywane przez 10 lat od ostatniej operacji przetwarzania do celów księgowości.
 • Dane do działań marketingowych i celów reklamowych będą oparte na zasadzie, czy przechowywanie jest konieczne do celów reklamowych. Zazwyczaj dane są usuwane najpóźniej dwa lata po zaprzestaniu wykorzystania do celów reklamowych.
 • Dane z korespondencji, np. użycia formularza kontaktowego, będą przechowywane przez sześć tygodni od ostatniej operacji przetwarzania, a następnie usuwane.
 • Dane od kandydatów będą usuwane po sześciu miesiącach w przypadku odrzucenia. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na dalsze przechowywanie jego danych osobowych, dane będą przechowywane w naszych systemach i zostaną usunięte najpóźniej w terminie dwóch lat. W wypadku zatrudnienia kandydata, dane są przekazywane do systemu informacyjnego dotyczącego pracowników.
 • Dane osobowe gromadzone przez CURADEN do analizy internetowej są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne lub zawsze najpóźniej przed upływem ustawowego maksymalnego okresu przechowywania. Zasadniczo dane te są usuwane po miesiącu od zarejestrowania.
 • Dane zarejestrowane w celu przygotowania witryny są usuwane na zakończenie danej sesji. Dane przechowywane w plikach dziennika są zazwyczaj usuwane najpóźniej w terminie jednego miesiąca.

 

11. Miejsce przechowywania i międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

CURADEN przechowuje i przetwarza dane osobowe w Szwajcarii.

Możliwe są jednak także przypadki, kiedy CURADEN musi przekazać dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej (UE), gdzie stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych, lub poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do kraju, który nie zapewnia tego samego poziomu ochrony danych, co kraj, w którym produkty i/lub usługi są zazwyczaj użytkowane. W wypadku gdy dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji konta CURADEN lub działań w witrynie CURADEN będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej lub EOG, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych użytkownika.

Jeżeli poziom ochrony danych w danym kraju nie jest zagwarantowany rozporządzeniem o odpowiednim poziomie ochrony, zawrzemy umowę zapewniającą, że ochrona danych osobowych użytkownika będzie zawsze równoważna z ochroną w Polsce. W tym zakresie zastosujemy jeden lub więcej z następujących środków:

 

12. Prawo do przeglądania, zmiany i usunięcia danych osobowych

CURADEN wprowadził mechanizmy, aby zapewnić, że użytkownik może wykonać przysługujące mu prawa dotyczące jego danych osobowych.

Kiedy administrator danych (zob. pkt 1 powyżej) otrzyma prośbę użytkownika i informacje wystarczające, aby potwierdzić jego tożsamość, przekażemy kopię dostępnych nam danych osobowych użytkownika, do których użytkownik posiada prawo dostępu. Ponadto, poinformujemy użytkownika o celach, do których dane osobowe są wykorzystywane, odbiorcach danych osobowych oraz źródłach informacji.

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z CURADEN na piśmie, aby zażądać zmiany niektórych danych osobowych, które uważa za błędne lub nieistotne, lub zwrócić się do CURADEN o zablokowanie, usunięcie lub usunięcie w inny sposób danych osobowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Będziemy aktualizować, blokować, usuwać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi.

Ponadto, użytkownik może wycofać zgodę udzieloną wcześniej CURADEN na działania marketingowe i komunikację marketingową Komunikacja marketingowa zawiera prosty mechanizm rezygnacji z kolejnych wiadomości, np. hiperłącze, na które należy kliknąć w celu rezygnacji. Rezygnacji można dokonać wykonując instrukcje w odpowiedniej wiadomości, otrzymanej w określonym kanale lub w ustawieniach konta klienta CURADEN. Można też skontaktować się z nami bezpośrednio korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że nawet po otrzymaniu prośby o zablokowanie lub usunięcie danych osobowych, możemy być zobowiązani do zachowania pewnych danych osobowych, aby spełnić ustawowe lub umowne obowiązki związane z dokumentacją (np. fakturowanie), a w takim wypadku dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane tylko w zakresie umożliwiającym osiągnięcie tego celu. Ponadto, skutkiem usunięcia danych osobowych może być brak możliwości dalszego otrzymywania lub korzystania z usług, na które użytkownik się zarejestrował. W określonych przypadkach użytkownik może posiadać prawo, aby zażądać od nas przekazania jego danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie użytkownikowi lub wyznaczonej stronie trzeciej.

 

13. Dane kontaktowe

W wypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt pisemny z CURADEN AG, Amlehnstrasse 22, ch-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: info [at] curaden.ch.

xs
sm
md
lg