spacer

SYSTÉM

4337

iTOP znamená výuku správnej ústnej hygieny a motivácie potrebnej k zavádzaniu týchto zručností do každodenného života. Krok sa krokom. Zručnosť za zručnosťou. Jednoducho, individuálne trénovaná ústna hygiena vedie k udržateľnému ústnemu zdraviu po celý život! Toto je cieľom a filozofiou konceptu iTOP.

iTOP pozostáva z troch úrovní - Basic, Advanced a Recall a je vyvinutý ako postupnosť pre dentálnych profesionálov.

Cieľom programu je, aby si účastníci zadefinovali svoje ambície v súvislosti s konceptom iTOP - tzn. či sa chcú stať napríklad iTOP inštruktorom. Dosiahnuť to môžu prostredníctvom zanietenia, nadšenia a opakovaných účastí na iTOP Advanced.

iTOP Recall

Každoročné školenie

Cieľom Recallu, každoročného obnovenia iTOP certifikátu, je osvieženie a utvrdenie si znalostí. Overíte si, či stále robíte všetko správne.

Odporúča sa každému, kto absolvoval školenie iTOP.

iTOP BASIC

Dvojdňové školenie

Táto úroveň zahŕňa bližšie nahliadnutie do teórie a techník, s veľkým priestorom na otázky a diskusie.
Popoludňajšia časť pozostáva z praktického tréningu T2T (touch to teach), pri ktorom sa metódy a techniky učíme spoločne v menších skupinách.

Cieľom tejto úrovne je urobiť z účastníkov efektívnych inštruktorov pre ich pacientov, aby ich boli schopní učiť správne používanie optimálnych profylaktických pomôcok a metód.

iTOP Advanced

Štvordňové školenie

Úroveň iTOP Advanced je navrhnutá špeciálne pre zubných lekárov a dentálnych hygienikov, ktorí by chceli inštruovať a učiť študentov a odborníkov v oblasti stomatológie na školení iTOP. Intenzívne štvordňové školenie zahŕňa T2T tréning, pri ktorom pripadajú dvaja účastníci na jedného inštruktora.

Účasť na iTOP Advanced je nevyhnutnou podmienkou v snahe stať sa iTOP inštruktorom.

xs
sm
md
lg