spacer

KONCEPT

4324

iTOP pomeni učenje pravilne ustne higiene in motivacijo, da se te posebne veščine uporabljajo vsak dan. Korak za korakom. Veščina za veščino. Na kratko: individualno naučena rutina ustne higiene za dobro ustno zdravje celo življenje! To je najvišji cilj usposabljanja iTOP.

iTOP obsega štiri module – Uvodni, Napredni, Osvežitveni in Inštruktorski, primeren pa je za vse zobozdravstvene strokovnjake, ki so že diplomirali iz svoje smeri.

Cilj programa je udeležence usposobiti, da lahko uresničijo svojo željo postati inštruktorji ali predavatelji iTOP. Z zagnanostjo, predanostjo in večkratno udeležbo inštruktorskih seminarjev iTOP lahko uspešno pridobijo oba naziva.

iTOP Introductory

Enodnevni seminar

Uvodni iTOP je začetna stopnja, ki je podlaga za vse nadaljnje seminarje.
Uvodni program predstavi trenutne pomanjkljivosti dnevne zobne profilakse in izobraževanja s področja profilakse. Udeležence nauči, kako izboljšati ustno zdravje z ustreznimi tehnikami in primernimi pripomočki.

Cilj te stopnje je zagotoviti, da se udeleženci naučijo osnovno teorijo in izhodišča iTOP-a, da lahko to znanje uporabijo zase, za svojo družino in paciente.

iTOP Advanced

Dvodnevni seminar

Na naslednji stopnji Napredni iTOP se udeleženci poglobijo v teorijo in tehnike, imajo pa tudi možnost postavljati vprašanja in razpravljati.
Popoldanske ure so namenjene usvajanju praktičnih metod in tehnik izkustvenega učenja 'Touch to Teach' (T2T), kar poteka v majhnih skupinah.

Cilj tega programa je udeležence usposobiti, da postanejo učinkoviti inštruktorji, ki lahko paciente naučijo pravilne uporabe profilaktičnih pripomočkov in metod.

iTOP Recall

Letni seminar

Osvežitveni iTOP je letni osvežitveni seminar za strokovnjake, ki že imajo potrdilo o pridobljeni stopnji Napredni iTOP. Seminar se osredotoča na pravilno uporabo prakse in veščin T2T, kar udeležencem pomaga pri uporabi teh strokovnih metod in tehnik.

Cilj te stopnje je udeležencem potrditi pridobljeno potrdilo za eno leto.

iTOP Teacher

Štiridnevni seminar

Inštruktorski iTOP je posebej namenjen zobozdravnikom in zobnim higienikom, ki želijo inštruirati in poučevati študente stomatologije ter zobozdravstvene strokovnjake preko seminarjev iTOP. Intenzivni štiridnevni seminar obsega pouk T2T, kjer poučujejo visoko usposobljeni strokovnjaki, razmerje med študenti in inštruktorji pa je 1 : 2.

Cilj te stopnje je pridobiti potrdilo za inštruktorja iTOP.

Udeležba seminarja Inštruktorski iTOP zahteva vsaj tri dni predhodnega usposabljanja iTOP ter priporočilo (lokalnega) predavatelja iTOP.

xs
sm
md
lg