Filozofija

4309

Efikasna komunikacija o tome kako se pravilno brine o oralnom zdravlju, može biti veliki izazov. Iako ga roditelji kod kuće ili stručnjaci na klinici mogu objasniti ,  motivisanje i upućivanje ljudi da shvate kako se postiže dobro oralno zdravlje, nije jednostavno . Nije iznenađujuće što veliki broj ljudi, širom sveta, pati od neke vrste oralne bolesti.

Bilo da se radi o pojedinačnom ispitivanju, praktičnoj obuci ili uputstvima za brigu posle specijalnih intervencija, jedno je jasno-dobro obučeni stomatološki stručnjaci treba da ovladaju ovim . Jasno uputstvo koje opisuje korak po korak,  neophodno je ako želimo dugoročni uspeh. Odgovarajuća oralna higijena može se obaviti u sopstvenom domu i tokom celog života ako se savladaju veštine, znanje i pravilna upotreba efikasnih sredstava i tehnika koje se uče na iTOP -u.

iTOP-indivdualna obuka za oralnu profilaksu-je sistematski pristup učenju optimalne higijene kroz praktičnu obuku( iskustvo učenja ""Touch to Teach) uz upotrebu odabranih sredstava i tehnika. iTOP nudi opšte prihvaćene, efikasne i bezbolne načine za učenje dobre oralne higijene. Princip se zasniva na svakodnevoj primeni stečenog znanja kako za sebe, tako i za pacijente.

Korak po korak. Veština za veštinu.Ukratko: individualno naučena rutina usne higijene vodi do dobrog oralnog zdravlja tokom života! To je cilj, to je iTOP filozofija.

Kroz  iTOP obuku, možemo postati mentori za naše pacijente. Mi ne rešavamo samo probleme sa oralnom šupljinom, već ih obučavamo kako bi mogli iskoristiti sve prednosti koje naše iskustvo i znanje donose. Na kraju ,ali ne i najmanje važno,  za učenje i poboljšanje uvek je pravo vreme.

Pošto su iTOP seminari počeli 2006 godine , preko  15000 stručnjaka je prisustvovalo u više od 45 zemalja širom sveta. Broj se još uvek povećava!

Jiří Sedelmayer-čovek koji stoji iza iTOP-a

Kada je uspešno završio stomatološke studije na Univerzitetu u Hamburgu 1986. godine, Jiří Sedelmayer je radio kao istraživački asistent na Odseku za konzervativnu stomatologiju i paradontologiju na UKE u Hamburgu. Posvećen je restaurativnom tretmanu i endodontici, a takođe je obučavao stomatologe u individualnoj profilaksi. Tokom perioda boravka u Hamburgu, Jiří Sedelmayer je razvio filozofiju iTOP-a i iskustvo Touch-to Teach( T2T)-to su tehnike koje eliminišu nedostatake znanja u oblasti  edukacije o profilaksi.

Nakon povratka u Češku, osnovao je Društvo za prevenciju. Danas Jiří Sedelmayer živi u svom rodnom gradu, Pragu. Tu predaje individualnu oralnu profilaksu i prevenciju kao gostujući predavač na  Unverzitetu Karlov ,češkom Društvu za prevenciju i međunarodnim seminarima za stomatološke stručnjake i studente.

Jiří Sedelmayer je vodio preko 1100 seminara i kurseva obuke. Predavao je  i objavljivao radove u zemlji i inostranstvu.

xs
sm
md
lg