spacer

KONCEPT

4308

iTOP je edukacija o pravilnoj oralnoj higijeni i pravoj motivaciji da se ove neophodne veštine koriste svakog dana. Korak po korak. Veština za veštinom. Ukratko: individualno trenirana oralna nega omogućava dobro oralno zdravlje tokom celog života! To je najviši cilj iTOP-a.

iTOP se sastoji od četiri modula - Introductory, Advanced, Recall i Teacher, dostupnih za sve diplomirane stručnjake stomatologije. 

Cilj programa je omogućiti učesnicima da postanu instruktori ili predavači iTOP-a. Entuzijazmom, posvešćenošću i učešćem na domaćim i medjunarodnim iTOP seminarima, oba zvanja se mogu uspešno ostvariti.

UVODNI iTOP

Jednodnevni seminar

iTOP Introductory je uvodni seminar i osnova za sve sledeće seminare.

Uvodni seminar istražuje nedostatke svakodnevne oralne nege i edukacije u oblasti prevencije. Učesnici uče kako poboljšati oralno zdravlje pomoću odgovarajućih tehnika i upotrebom odgovarajućih sredstava.

Cilj ovog nivoa je upoznavanje učesnika sa teorijom i filozofijom iTOP-a, sticanje znanja koje mogu uspešno primeniti za sebi, svojoj porodici i pacijentima.

NAPREDNI iTOP

Dvodnevni seminar

Sledeći nivo iTOP Advanced-Napredni nivo, pruža dublju i detaljniju analizu teorija i tehnika sa više prostora za pitanja i diskusiju.

Poslepodnevni časovi su namenjeni primeni praktičnih metoda i tehnika" Touch to Teach"( T2T) u malim grupama.

Cilj ovog programa je da učesnici postanu efikasni instruktori, koji mogu naučiti pacijente pravilnoj upotrebi preventivnih sredstava.

iTOP Recall

Godišnji seminar

iTOP Recall je godišnji seminar za obnove znanja, za stručnjake koji imaju naprednu  iTOP sertifikaciju. Seminar se fokusira na praktičnu i pravilnu upotrebu T2T veština, što pomaže učesnicima u konzistentnom korišćenju ovih profesionalnih metoda i tehnika.

Cilj ovog nivoa je da učesnicima produži  iTOP napredni setifikat za godinu dana.

INSTRUKTORSKI iTOP

Četvorodnevni seminar

iTOP Teacher-Instruktorski seminar je specijalno dizajniran za stomatologe i dentalne higijeničare koji žele da predaju studentima stomatologije i stručnjacima na iTOP seminarima. Intenzivni četvorodnevni seminar uključuje T2T nastavu, vođenu od strane visoko obučenih stručnjaka, a odnos između studenata i instruktora je 1:2.

Cilj ovog nivoa je dobijanje sertifikata za instruktora iTOP-a.

Učestvovanje na seminaru iTOP Teacher zahteva najmanje tri dana prethodne iTOP obuke i preporuku (lokalnog) predavača iTOP-a.

xs
sm
md
lg